کاشت،داشت،برداشت/ صیقل تضمین گستر درایستگاه آخر پایش راهبردی


آخرین گام دور نخست، نشست پایش راهبردی شرکت های هلدینگ فن آوا، چهارشنبه 26 خرداد در محل گروه با حضور مدیران ارشد شرکت تضمین گستر فن آوا و گروه فن آوا برگزار شد.

به گزارش ارتباطات و برند گروه فن آوا ،هفتمین نشست پایش راهبردی شرکت های تابعه هلدینگ فن آوا با هدف دیده بانی نزدیک از وضعیت توسعه بازار و عملکرد شش ماهه نخست شرکت تضمین گستر، با حضور مدیران ارشد شرکت برگزار شد.
مهندس حسین شکرالله، مدیرعامل شرکت تضمین گستر فن آوا، در ابتدای نشست با ارایه گزارشی از وضعیت و اندازه صنعت تعمیر و نگهداری و تولید زنجیره خدمات صنعت بیان داشت: ماموریت اصلی شرکت تضمین گستر فن آوا، تامین، تولید، تعمیر و گارانتی و پشتیبانی سخت افزار صنعت ICT با اولویت زنجیره نیازهای صنعت پرداخت و فین تک است که در همین راستا با توجه به لزوم جهش تولید و حرکت در مسیر بومی سازی، شرکت تضمین گستر درحال تکمیل زنجیره ارزش خود می باشد.

دکتر نایینی،مدیر عامل گروه با اشاره به راهبردهای تامین زنجیره نیازهای مصرفی صنعت پرداخت تاکید کرد:

با وجود سود دهی و حاشیه سود پایین تولید دانش بنیان درگام های نخست و البته حفظ رویکرد اقتصادی استراتژی حمایت از تولید بومی اولویت دارد.

نایینی در ادامه گفت: رشد و بالندگی شرکت در آینده، باید در مسیر توسعه بازار تولیدی و تعمیر تجهیزات پرداختی، با روشن کردن موتور نوآوری شتاب مضاعف پیدا کند. بدون شک تولید بدون ملاحظات نوآوری محکوم به نابودی است.
تجربه های موجود امروز شرکت تضمین گستر فن آوا بستری مناسب برای شکل دهی اکوسیستم تولیدبومی مبتنی بر نوآوری است که در آینده بایستی پخته تر شود. کسب و کار تولیدی در حوزه صنعت رو به رشد ICT جهت پایداری و بالندگی درگرو توجه به تغییرات پیرامونی بازار و پاسخ های مناسب به تغییرات سریع بازار است لذا هم زیستی تولید ونوآوری هسته اصلی استراتژی موفق در مسیر آتی شرکت می باشد.
وی در ادامه گفت: طرح توسعه شرکت و دورنمای شرکت در سه سال اینده ارتباط تنگاتنگی با موضوع سرمایه گذاری دارد که بایستی در زمان کوتاهی به مرحله اجرا برسد.
در انتهای نشست ضمن گفتگو و بحث پیرامون راهبردهای آینده شرکت تضمین، تاکید شد:
رشد جهشی شرکت در گرو برهم زدن قاعده های پیشین و رایج بازار و ورود و توجه به بازارهای آتی است.
واقعیت آینده شرکت مبتنی است بر نظریه کاشت،داشت،برداشت که به هرمیزان که از رخدادهای خارج از اختیارمان فاصله گرفته و بر توان داخلی هوشمند مبتنی بر نواوری تکیه نماییم، مسیر رشد نمایی را سریع تر طی خواهیم کرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *