کارکنان تضمین گستر فن آوا، گرانبهاترین سرمایه‌ی شرکت محسوب‌ می‌گردند. این شرکت همواره در جهت فراهم آوردن زمینه رشد و بالندگی کارکنان و شکوفایی استعداد و خلاقیت آنها تلاش‌ می‌کند.

کسانی که مایل به کار در شرکت تضمین گستر فن آوا هستند، باید شرایط زیر را دارا‌ باشند:

نظم
روحیه کار تیمی
داشتن انگیزه برای کار بلندمدت
پویایی و بالندگی در پرورش و رشد استعداد‌های فردی
تعهد به ارزشهای بنیادین اخلاق مانند راست‌گویی، امانت‌داری و نوع‌دوستی

محل کار
تهران، دفتر مرکزی

لطفا رزومه کاری خود را به info@tazmingostar.ir ارسال نمائید.