شرکت تضمین گستر فن آوا در تاریخ ۱۳۸۲/۰۸/۲۴ به شماره ثبت ۲۱۲۱۳۱ و با نام شرکت گسترش صنایع فن آوا فعالیت خود را در رابطه طراحی ، ساخت ، تولید و مونتاژ کلیه تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در موضوعات فعالیت شرکت از جمله کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، شرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی ، خرید و فروش و واردات و صادرات هرگونه کالا و خدمات در موضوعات فعالیت شرکت ، اخذ وام و تسهیلات از موسسات مالی و اعتباری داخلی و بین المللی ، اقدام به هرگونه سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در موضوع فعالیت شرکت در نقاط مختلف کشور و جهان ، عضویت در کلیه سازمانهای تخصصی داخلی و خارجی در موضوع فعالیت، شروع نموده است.
در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ نام شرکت به تامین گستر فن آوا و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۹ به تضمین گستر فن آوا تغییر یافت.
شرکت تضمین گستر فن آوا در سال گذشته با برنامه ریزی صورت پذیرفته و در راستای تجدید حیات خود از حوزه خدمات ارزش افزوده به حوزه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییر ماموریت داده است.